ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ

Ξύλινος πίνακας γραφής

Ξύλινος πίνακας που σχεδιάσαμε σύμφωνα με την καθοδήγηση παιδαγωγού για την εξάσκηση παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε κινήσεις λεπτής κινητικότητας, που οδηγούν στη γραφή.

Για την κατασκευή χρησιμοποήσαμε ξύλο κόντρα πλακέ στο οποίο χαράξαμε με το μηχάνημα cnc τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα, με τρόπο ώστε να μπαίνει μία ξύλινη γραφίδα στην εσοχή και να μπορεί το παιδί να ακολουθήσει με αυτήν τις γραμμές από τα χαραγμένα γράμματα.

Το αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα να εξασκηθεί το παιδί σε κινήσεις προγραφής, αλλά ταυτόχρονα, με συζήτηση με τον παιδαγωγό ή το γονέα μπορεί να αποτελέσει μέσο για γνωριμία με το ελληνικό αλφάβητο. Έτσι, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω των αισθήσεων (μοντεσσοριανό σύστημα). Με την κατασκευή αυτή (alphabet tracing board), η οποία αποτελεί αντικείμενο και όχι ένα απλό φύλλο εργασιών προγραφής, η εκμάθηση γίνεται μέσω των αισθήσεων και μέσω του παιχνιδιού, δηλαδή με έναν τρόπο αρκετά πιο ευχάριστο και ενδιαφέροντα για το παιδί.

Μέσα από την ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο – παιχνίδι ακόμα κι ένα παιδί μικρότερης ηλικίας μπορεί να έρθει σε επαφή με τη ελληνική γλώσσα, όχι τόσο σχηματίζοντας τα γράμματα, αλλά κυρίως μπορεί μέσα από τη συζήτηση με το γονέα να μάθει τους φθόγγους, να κάνει λεκτικούς συνειρμούς και να εξασκήσει τη μνήμη του.

Media Gallery

Ξύλινος πίνακας γραφής
Ξύλινος πίνακας γραφής
Ξύλινος πίνακας γραφής
Ξύλινος πίνακας γραφής